عمری خيال

عمری خيال بستم يار آشنائيت را
آخر به خاك بردم داغ جدائيت را

سر خاك راه كردم دل پايمال نازت
ای بيوفا ندانی  قدر فدائيت را

كاكل ربوده ايمان چشم تو جان و دل را
ديگر چه آرم آخر من رونمائيت را

خوش آن شبی كه جانا در خواب ناز باشی
بر چشم خود بمالم پای حنائيت را

داغ شب حنايت نا سورگشته در دل
زانرو كه من نديدم ايام شاهيت را

شمشاد قامتان را بسيار سير كردم
در سرو هم نديدم جانا رسائيت را

ای شاه خوبرويان حاكم شدی مبارك
شكر خدا كه ديدم فرمانروائيت را

ای رشك ماه كنعان بودی اسير زندان
شكر خدا كه ديدم روز رهاييت را

بيخانمان نمودی بيچاره عشقری را
ديديم ای جفا جو خيلی كمائيت را

/ 0 نظر / 390 بازدید