مرا کشتی و مجرم نام کردی
گناه ناکرده ام اعدام کردی


تو بودی مست و مغرور جوانی
نسجنیدی و کار خام کردی


فرستادی بسوی غیر مکتوب
نمیدانم چها ارقام کردی


مرا دشنام دادی شاد گشتم
ز پس عمری به من انعام کردی


تنزل شد ترقی یوسف من
هزار آغاز را انجام کردی


اگرچه اول و آخر نداری
هزار آغاز را انجام کردی


خریداری ترا پیدا نگردید
دلت راعشقری لیلام کردی


نمودی عشقری تازه وضویی
بخون خویش چار اندام کردی

.....

(((دلی بسیار نامید مرا چند؟
کجا چون دست دو، لیلام کردی)))

/ 5 نظر / 139 بازدید
روح زایی

سلام دوست عزيز خوشحال ميشم به من سر بزني منتظر حضور سبزتم هستم.

مصطفی دشتی

سلام دوستان و عزیزان که دست اندر کاران این ویب سایت هستند و سلام به تمامی غزیزانی که از این سایت بازدید منمایند . زمانیکه بنده از اشعار شهید عاصی و زنده یاد عشقری صاحب را میخوانم فکر میکنم که این شاعران در سبک شعری خود بینظیر بوده اند و شاید قرن ها در انتظار بمانیم تا یک چنین شاعرانی را بازیابیم و شاید هم تا ابد نیابیم . این دو شاعر گاهی از وطن بدور نشده و همیشه هر آنچه سرودند از درد مردم سرودند از درد عاشقان سرودند با الفاظ عام فهم سرودند صوفی صاحب یک عاشقی بود که خود نیز میگوید : گویید اینقدر بر جانان عشقری بر لب رسیده زود بیا جان عشقری و شهید عاصی نیز از عشق وطن سراییده : خیال من یقین من جناب کفر و دین من بهشت هفتمین من دیار نازنین من با این سروده شعید عاصی حس وطن دوستی را در دل هر افغان زنده و جاودان مینماید . اما افسوس صد افسوس که اکنون این چنین راد مردان را از دست داده ایم اما عشق آنها هرگز از دل نخواهد رخت سفر بست . چنانچه استاد خلیل الله خلیلی شاعر بزرگ و بلند مرتبه سروده است : مرد نمیرد به مرگ ، مرگ از او نام جست نام چو جاوید شد ، مردنش آسان کجا سپاس فراوان مصطفی "دشتی&qu

میروحیدالله "سادات"

شما اگرامکانات دارید مکمل کلیات صوفی صاحب عشقری را بنوسید اشعارکه درکلیاتش وجود داردتا سعادت دنیا وآخرت نصیب تان شود بااحترام

میروحیدالله "سادات"

اگریک سایت برای مرحوم نیازاحمد جان "فانی" مشهوربه خلیفه صاحب علاودین اگرامکان داشته باشد خدمت بزرگ رابرای رهروان طریقت مینمائید البته این بزرگی شما خواهدبود وسلام