ز بازار محبت غم خريدم

ز بازار محبت غم خريدم
خريدم غم وليكن كم خريدم

همين داغی كه حالا بر دل ماست
ندانم از كدام عالم خريدم

عسل ميجستم ‌از بازار هستی
عدم رخ داد جايش سم خريدم

ز عشق و عاشقی آگه نبودم
غم و درد ترا مبهم خريدم

نبودم واقف از آيينهء دل
كه از جمشيد جام جم خريدم

برای زخم ناسور دل خويش
ز مژگان كسی مرهم خريدم

محبت عشقری راحت ندارد
ز مجبوری متاع غم خريدم

/ 2 نظر / 101 بازدید
sonita

Taughtfull and meaningfull