پنجشير

 

در دلم تمنايی كوهسار پنجشير است<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

آرزوی من سير لاله زار پنجشير است

 

چاره‌ء دگر نبود خاطر ملولم را

آنچه غم برد از دل آبشار پنجشير است

 

از هوا و آب آن روح تازه ميگردد

بهر دفع رنج و غم سبزه زار پنجشير است

 

آب روشن و صافش هر طرف بود جاری

نهر در سن كابل شرمسار پنجشير است

 

كبك ميپرد هرسو مستی داره دريا يش

جان من تماشا كن نوبهار پنجشير است

 

جانب لباس شان ننگریي به چشم كم

زانكه برزو و چكمن افتخار پنجشير است

 

‌از فلاخنش خوفی بايدت بدل باشد

جنگجويی پرورده در كنار پنجشير است

 

اين سخن عيان گردد در نبرد و جانبازی

درصف جوان مردان سر قطار پنجشير است

 

ابتداش دالان سنگ انتهای او خاواك

اينهمه ديارستان در شمار پنجشير است

 

همچو حيدری دارد شاعران بسياری

زاده های طبع شان افتخار پنجشير است

 

دل نبسته ديگر جا عشقری درين عالم

راست گر زمن پرسی بيقرار پنجشير است

 

/ 2 نظر / 63 بازدید
asef

از شما هم وطن گرامی و با فرهنگ که ما را از اشعار دلنشين شاعر شيرينکلام روانشاد جناب صوفی عشقری بهره مند ساختيد از ته دل تشکر می کنم. موفق باشيد.